top of page

סטודיו פתוח ליצירה משותפת בהחזקת מטפלות באומנות מבית סוטריה השרון.

מקום לביטוי אומנותי ושיח על הדברים העולים מתוכו.

בסוף היום תתקים ארוחת ערב בהכנה משותפת.

סלון סוטריה הוא מרחב קהילתי שמתכנס פעמיים בשבוע בחלל נעים בקיבוץ עין שמר.
חלק מהתפיסה  שלנו בסוטריה מול  משברים נפשיים  היא כאל מצבים נפשיים שנמצאים על ספקטרום החוויה האנושית.

לוגו סוטריה

ככאלה, שאינם ״מחלה״ הטיפול בהם אינו בידוד מהקהילה ושימוש בכדורים פסיכיאטרים, אלא באמצעות יצירת מקום תומך מכבד ואמפתי עבור המשברים ומה שהם מביאים עימם.

הסלון מזמין אליו חברי קהילה בשלבים שונים של משבר נפשי, על מנת לייצר יחד מרחב פתוח לכל אדם להיות מה שהוא ולבטא את עצמו על פי דרכו, ובכך לחשוף את הזדמנויות הצמיחה שהמשבר נושא בתוכו.
סלון סוטריה הוא מקום התכנסות של קהילה חדשה וקבועה, המאפשר לקהילת סוטריה לשמור על הקשרים והמרחב המשותף לאחר סיום השהות בבית, אך גם פותח את שעריו למצטרפים חדשים. ההשתתפות בפעילות הסלון עשויה להוות שלב מעבר בין המגורים בבית המאזן לחזרה לחיים עצמאיים. הסלון יהיה עוגן תומך ויציב המאפשר לחבריו לבחור לא להיות לבד בדרכם חזרה למסלול החיים ולקחת חלק במארג אנושי חי ופועם.

בסלון ניצור מרחב אינטימי ומכבד הדומה לקהילת הבית, והוא יופעל על ידי אנשי צוות מתוך הבית. אנחנו מאמינים ביכולת של כל אדם לגלות את הכוחות הנמצאים בכל חלקי הנפש שלו, ומעודדים את כל המשתתפים לקחת חלק פעיל ביצירת שיח מכבד, כנה ושיוויוני.

במרכז הפעילות בסלון יתקיימו יצירה ,בישול ושיח מקרב ומחבר המעודדים חיפוש משותף של הכוחות האישיים הגלומים בכל אחד מחברי הקהילה של הסלון.
זה הוא מקום להטמיע תהליכים אישיים ופוטנציאל לשינוי שמתאפשר מתוך המשברים אותם עוברים חברי הקהילה. הצלחת התהליכים המתחוללים בקהילה טמונה בשיתוף פעולה של כלל חבריה לכן, נעודד את חברי הקהילה המשתתפים להיות בעצם שותפים מלאים פעילים ומעורבים בפעילות בסלון.

מתוך אמונה גדולה בכוחות המרפאים של קהילה, של חברות ושל אותנטיות, הדגש בסלון סוטריה הוא על יצירת קהילה בה לכל חבר יש מקום שווה להיות מי שהוא באמת. בלי מסכות ומתוך כבוד, שותפות והדדיות.

מי הם חברי סלון סוטריה?

אנשים הרוצים להיות חלק מהקהילה ומכבדים את כלליה.

לוגו סוטריה

אנשים שמעוניינים להיות חלק ממיזם יצירתי ופועם.

לוגו סוטריה

בעלי רמת עצמאות מספקת.

לוגו סוטריה

מחוייבים לכבוד אי אלימות, ואינם מהווים סיכון מידי לעצמם ולסביבתם.

לוגו סוטריה

הצוות ישקול להפסיק השתתפות במקרה שחבר קהילה אינו נתרם ותורם  משיתוף הפעולה הקהילתי

לוגו סוטריה

הסלון מציע החזקה טיפולית קהילתית, ואינו מהווה תחליף לטיפול פרטני , משום סוג.

עבור מי שזקוק לכך מצופה שיקבל אותו במסגרת אחרת.

איך זה עובד?

bg.png

סלון סוטריה - השרון

יום חברותא

ימי רביעי

15:00-19:00

מרחב ליצירה משותפת מתוך גילוי וביטוי הרצונות שלנו.

מקום להתבוננות, הכרה, שיתוף ועבודה מול כל החלקים שבתוכנו.

בסוף היום תתקים ארוחת ערב בהכנה משותפת.

יום אומנות

ימי ראשון

16:00-20:00

סטודיו פתוח ליצירה משותפת בהחזקת מטפלות באומנות מבית סוטריה השרון.

מקום לביטוי אומנותי ושיח על הדברים העולים מתוכו.

בסוף היום תתקים ארוחת ערב בהכנה משותפת.

מחירים

הרשמה לחודש עבור מפגש אחד בשבוע

2,100 ₪

הרשמה לחודש עבור שני מפגשים שבועיים

3,600 ₪

ליצירת קשר והרשמה

מס' טלפון: 054-2512747

רינת

או השאר פרטים כאן:

תודה! נהיה בקשר

צוות סוטריה השרון
תמונה לאתר סלון.jpeg
סלון סוטריה השרון
בית סוטריה השרון עושים אמנות2
bottom of page