top of page
רקע צבעוני

מהתקשורת

הרצאה על בית סוטריה ירושלים

הרצאה על בית סוטריה ירושלים

כנס ISPS

 חלופות אשפוז ומודל סוטריה

חלופות אשפוז ומודל סוטריה

ישיבת ועדת פסיכיאטריה ומשפט, 2/17

להתמודד עם משבר פסיכוטי מחוץ למחלקה הסגורה

להתמודד עם משבר פסיכוטי מחוץ למחלקה הסגורה

הבלוג של דליה וירצברג

"בית סוטריה"- גישה חדשנית לטיפול במצוקות הנפש

"בית סוטריה"- גישה חדשנית לטיפול במצוקות הנפש

כתבה על סוטריה בערוץ 1

הרצאה של פרופ' פסח ליכטנברג

הרצאה של פרופ' פסח ליכטנברג

כנס קהילה מצילה חיים, 2020

בית במקום מוסד רפואי לחולים הפסיכיאטרים

בית במקום מוסד רפואי לחולים הפסיכיאטרים

הארץ

האנשים פה הם לא אוטו מקולקל שצריך מוסך. הם רק צריכים מקום להניח בו את הנפש

האנשים פה הם לא אוטו מקולקל שצריך מוסך. הם רק צריכים מקום להניח בו את הנפש

ידיעות אחרונות

bottom of page