top of page
רקע צבעוני

תרומות ותמיכה

בית סוטריה מתקיים הודות לתמיכת הקהילה, נשמח ונודה על כל סיוע.

הכנסותינו העמותה מתבססות על התשלום של קופות החולים (ואנשים פרטיים) עבור שהיית הדיירים בבתים ועל תרומות. בדומה לבתים מאזנים אחרים, סכום השהיה שמשלמות קופות החולים הנו נמוך מאוד ביחס להוצאות, ומאלץ אותנו לנהל את תקציב העמותה בצמצום רב ולהתבסס על תרומות למטרות פיתוח, לעיתים לתחזוקה, ולהתמודדות עם אירועים בלתי צפויים (כמו מגפת הקורונה או מעבר דירה כאשר צריך). 
נציין שקרן לזלו נ. טאובר מלווה את סוטריה מיום הקמתה ותומכת בסוטריה לאורך כל הדרך גם בתקציבים ראשוניים לפיתוח ולעיתים גם בתמיכה שוטפת.
בתקופה זו העמותה נמצאת באתגרים כספיים משמעותיים לאור עליות המחירים כמעט בכל התחומים, וזאת מבלי שההכנסות מקופות החולים עולות באופן תואם. אנו נמצאים בהליכים לפיתוח תוכניות יום של סוטריה ולליווי המשך של דיירי עבר של סוטריה, ואנו זקוקים לתרומות על מנת להמשיך במלאכה. 
סוטריה ישראל היא עמותה שמתנהלת כדין ותרומה אליה מזכה בפטור ממס לפי סעיף 46א.

ניתן לתרום באמצעות העברה בנקאית

סוטריה ישראל

הבנק הבינלאומי הראשון (31)

סניף 012

חשבון 462330

* יש לציין שם וכתובת מייל על מנת שנוכל להנפיק קבלה.

bottom of page